top of page

علاقه مند به کار با مون لایت هاب مشاوره هستید؟

با من تماس بگیر

با تشکر برای ارسال!

اگر سؤال خاصی دارید یا یک سازمان بهداشتی هستید و می خواهید در مورد کمک به جوانان، زنان یا پناهندگان بیشتر بدانید، لطفاً تماس بگیرید، لطفاً به MHC ایمیل بزنید.info@moonlighthubbconsulting.com.

برای اطلاع از کارگاه های آتی، در مون لایت هاب مشاوره مشترک شوید!

bottom of page