top of page

شنبه ۳۱ ثور

|

وبینار

مسائل بهداشت روانی: کنفرانس سلامت پناهندگان و مهاجران

این کنفرانس شامل پانل ها، ارائه ها و فعالیت هایی خواهد بود که به دانش و حمایت از سلامت روان پناهندگان اختصاص دارد.

Registration is closed
See other events
مسائل بهداشت روانی: کنفرانس سلامت پناهندگان و مهاجران
مسائل بهداشت روانی: کنفرانس سلامت پناهندگان و مهاجران

Time & Location

۳۱ ثور ۱۴۰۱، ۱۰:۰۰ – ۱۴:۳۰

وبینار

About the Event

  • بیاموزید که سازمان ها، جوامع و متخصصان سلامت روان چگونه خدمات و برنامه های بهداشت روان را برای جوامع پناهنده اجرا می کنند
  • در مورد تجربیات سلامت روان از پناهندگان بیاموزید
  • اهمیت خودمراقبتی و جستجوی خدمات سلامت روان را کشف کنید 

Share This Event

bottom of page